Jack moest lege flessen inleveren om boodschappen te kunnen doen

VIJFHEERENLANDEN • Maatje Vijfheerenlanden bestond op 11 juni alweer 10 jaar. Op donderdag 13 juni werd dit gevierd met een feest in de Lingehoeve in Oosterwijk.Oud-bestuursleden, maatjes en vele samenwerkingspartners waren erbij.

Voorzitter Tirtsa Kamstra vertelt: “Het was een mooie en gezellige bijeenkomst, waarin mooie woorden gesproken zijn.”

Oprichting SchuldHulpMaatje
Theo Schouten, voorzitter bij de start van SchuldHulpMaatje Vianen vertelde. “Voordat we startten met SchuldHulpMaatje Vianen waren we op zoek naar mogelijkheden om mensen met geldzorgen te helpen. We liepen er tegenaan dat wij de mensen niet kenden en de gemeente ons die gegevens niet mocht geven. Dat vroeg om creatieve oplossingen.”

“Toen wij in een overleg met de andere Lekstroom gemeenten zaten, wees iemand ons op SchuldHulpmaatje. En zo is het balletje gaan rollen.” In 2014 werd ‘Vianen helpt bij schulden’ / SchuldHulpmaatje Vianen opgericht vanuit de PCI van de Katholieke kerk en de diaconie van de PKN in Vianen.

Ook Wil Ammerlaan, de eerste secretaris en coördinator van SchuldHulpMaatje Vianen, was aanwezig en kon het verhaal van Theo Schouten verder aanvullen: “Na een wervings- en opleidingsperiode konden de eerste Maatjes in oktober worden ingezet. Hoewel het wel een zoektocht was, liepen de aanmeldingen meteen wel goed door en hebben we in het eerste jaar al zo’n 40 mensen kunnen helpen.”

SchuldHulpMaatje Zederik
In 2015 werd er in Zederik gestart met SchuldHulpMaatje. Dit gebeurde toen in samenwerking met Giessenlanden. Bij de fusie van de gemeente Vijfheerenlanden gingen SchuldHulpMaatje Zederik en Vianen samen verder en werd vervolgens ook Leerdam eraan toegevoegd.

Madeleine Bikker was vanaf het eerste uur actief in Zederik en werd na de fusie coördinator. “Het was voor sommigen van ons wel even wennen, die fusie. We waren in Zederik toch wel gewend op een andere manier te werken. En we merkten ook wel een cultuurverschil tussen het meer stadse Vianen en de mentaliteit in de dorpen. Maar door constant goed te blijven kijken naar welk Maatje het beste gekoppeld kon worden aan welke hulpvrager hebben we hier een goed werkbare oplossing voor gevonden.”

Samenwerking
Dat samenwerking voor Maatje Vijfheerenlanden belangrijk is, was duidelijk te merken aan de diverse netwerkpartners die aanwezig waren. Ook de gemeente was goed vertegenwoordigd. Wethouder Hitipeuw sprak de aanwezigen nog persoonlijk toe en feliciteerde Maatje Vijfheerenlanden met dit mooie jubileum.

“Afgelopen weekend nog sprak ik een inwoner die door een Maatje geholpen was. Zij was zo dankbaar dat ze nu, na een lange tijd met schulden geleefd te hebben, weer schuldenvrij verder kon. Dit was haar zonder de hulp van haar Maatje niet gelukt. Ik ben er trots op dat wij dit in Vijfheerenlanden mede mogelijk kunnen maken. En het is niet nodig om jullie succes te wensen voor de toekomst, want succesvol zijn jullie al.”

Dankbaar werk
Aan het eind van het formele deel, bedankte Tirtsa Kamstra de aanwezigen: “Het helpen van mensen in de schulden is lang niet altijd makkelijk, maar als het lukt, is het wel heel dankbaar werk. Wij zijn als bestuur dankbaar voor de vele Maatjes die zich in de afgelopen tien jaar hiervoor ingezet hebben.”

“Ook zijn wij dankbaar voor de goede samenwerking met alle partijen die in Vijfheerenlanden actief zijn om mensen in de armoede of met schulden verder te helpen. Dit hebben we de afgelopen tien jaar gedaan en daar gaan we mee door zolang er mensen zijn die met schulden te maken hebben.”

Iedereen die zich zorgen maakt over de financiën en aan de slag wil om van de schulden af te komen, kan zich aanmelden bij Maatje Vijfheerenlanden. Maatje Vijfheerenlanden is ook nog op zoek naar nieuwe Maatjes. Beiden kunnen zich aanmelden via Maatjevijfheerenlanden.nl of bellen/appen naar 06-28193674.

Bron: hetkontakt.nl

 

“Van de een op de andere dag moest ik lege flessen en blikjes wegbrengen om boodschappen te kunnen doen.” Jack windt er geen doekjes om dat hij in een lastig parket terecht kwam na zijn echtscheiding. Die was nog eens heel pijnlijk ook en naast het verdriet en de boosheid moest hij ook leren omgaan met één salaris.

“Met ons gezamenlijke inkomen konden we drie keer per jaar op vakantie en reden we in een leuke auto. Met mijn salaris alleen was het een ander verhaal. En bovendien kwamen er nu ook nog de kosten voor een advocaat bij. Ik had soms geen geld om eten te kopen voor mijn twee kinderen. Het was ook een nadeel dat ik gewoon niet zo handig ben in het bijhouden van een administratie.”

Na advies van zijn buurvrouw besloot Jack hulp te vragen bij het Sociaal team van de gemeente. Hij had in zijn omgeving genoeg ellende gezien bij mensen die diep in de schulden waren geraakt en dat wilde hij voor zichzelf beslist voorkomen. Gelukkig bracht de medewerker van het Sociaal team hem in contact met Maatje Vijfheerenlanden. Jack hoorde daar dat de Maatjes geschoolde vrijwilligers zijn met verstand van zaken die gratis mensen zoals hij helpen zolang als nodig is. Na een kennismakingsgesprek bij Jack thuis werd Maatje Ada aan hem gekoppeld.

Door alle stress had Jack een redelijk kort lontje. “Ada heeft mij uit de tunnel getrokken,” blikt Jack terug. “Als ik het niet meer zag zitten, gaf zij me nieuwe moed en lastige telefoontjes deed zij gelukkig voor mij. Ik ontplofte als iemand me niet begreep of een beetje bot was. Zij hielp me ook met brieven schrijven aan schuldeisers met het verzoek voor een betalingsregeling. Zonder mijn Maatje Ada had ik het niet gered. Dan was er geen geld geweest voor boodschappen en had ik mijn huis bij opbod moeten verkopen. Ada leerde mij een digitaal huishoudboekje bij te houden met ook oog voor de langere termijn. Gelukkig heb ik nu mijn zaken weer goed op de rit. Ik ben Ada zo dankbaar. Zij is echt een supermens.”

*Uit respect voor zijn privacy gebruiken we niet de werkelijke naam van Jack.

Heb je zelf of mensen in je omgeving geldproblemen? Praat erover en zoek hulp! Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek bij Maatje Vijfheerenlanden: op maandag en donderdag van 09.00 tot 16.30 uur aanwezig in de Prenter, Grote Geusplein 1 in Vianen,
06-28193674. Kijk ook op www.maatjevijfheerenlanden.nl of mail naar administratie@maatjevijfheerenlanden.nl.
Je kunt ook zelf een afspraak inplannen via de site: https://maatjevijfheerenlanden.nl/afspraak-maken/
De ondersteuning van Maatje Vijfheerenlanden is gratis en een bezoek bij je thuis is ook mogelijk.