Nieuws2019-09-08T18:59:36+02:00

Nieuwspagina Maatje Vijfheerenlanden

Wethouder Marcel Verweij zet SchuldHulpMaatjes in het zonnetje

Tijdens de jaarlijkse barbecue van Maatje Vijfheerenlanden, deze keer door zo’n zestig mensen bijgewoond, zette wethouder Marcel Verweij vijf leden in het zonnetje vanwege hun vijfjarige inzet voor de organisatie. Maatje Vijfheerenlanden, in 2014 gestart onder de naam SchuldHulpMaatje Vianen, bestaat alweer vijf jaar en heeft in die periode een groot aantal inwoners geholpen bij financiële tegenslag.

De mensen die zich vanaf de start tot nu toe als vrijwilliger voor Maatje Vijfheerenlanden hebben ingezet zijn Michel Koning, Johan Lens, René Nagtegaal, Johan van Oort, Theo Schouten en Liesbeth Stoutenbeek.

In de Kloostertuin te Vianen heeft de wethouder tijdens de barbecue de jubilarissen toegesproken, waarbij hij vooral de nadruk legde op de grote waarde die hun inzet biedt voor mensen in onze gemeente die zich in een kwetsbare positie bevinden. De gemeente heeft daarom vanaf de start in 2014 dit initiatief, waarbij burgers belangeloos medeburgers helpen, graag gesteund.

De wethouder benadrukte dat we met zijn allen het liefst willen dat een dergelijke organisatie niet nodig zou zijn, maar dat de praktijk laat zien dat we niet zonder kunnen. Ook stipte hij aan dat ondanks de huidige economische voorspoed zich nog veel mensen in een financieel wankele positie bevinden en vaak ondersteuning nodig hebben. In zijn toespraak benadrukte de wethouder de persoonlijke kwaliteiten en inzet van de diverse jubilarissen. Daarna kregen de aanwezige jubilarissen van Jan Geereking, een van de coördinatoren van Maatje Vijfheerenlanden, een sculptuur van de beeldend kunstenaar Corry Ammerlaan.

Deze jaarlijkse bijeenkomst is ook bedoeld om de partners van de inmiddels veertig SchuldHulp­Maatjes te bedanken; dit bijzondere en vaak ook inspannende vrijwilligerswerk vraagt immers nogal wat energie en tijd, soms ook in de avonduren. Deze bijeenkomst biedt ook de gelegenheid om elkaar eens onder andere omstandigheden te ontmoeten en wat beter te leren kennen.

Vanwege het feestelijk karakter van deze bijeenkomst werd deze muzikaal opgeluisterd door de troubadour Lucas Florent. Zoals gebruikelijk verzorgde slagerij de Goeij, die deze organisatie al vanaf de start een warm hart toedraagt, de barbecue voor een nette prijs.

                             


De Woonbond heeft met woningcorporaties afspraken gemaakt over huurbevriezing. Als u voldoet aan de volgende voorwaarden, dan kunt u huurbevriezing aanvragen. U hoeft dan geen huurverhoging te betalen. Voorwaarden:

  • Uw huishouden bestaat uit 2 personen
  • Uw gezamenlijke jaarinkomen is lager dan €30.825. Of lager dan €30.800 als (een van) u al AOW heeft.
  • Uw maandhuur is hoger dan €607,46

Doe de check op: https://www.woonbond.nl/huurbevriezing-of-huurverlaging


Voor inwoners uit Vianen bestaan de volgende minimaregelingen. In vrijwel alle gevallen ligt de grens op 120% van het inkomen dat een persoon aan bijstand krijgt. Wij geven hier de normen weer voor alleenstaanden ouder dan 21 jaar en gehuwden ouder dan 21 jaar. Er kan ook sprake zijn van andere situaties. Kijk dan voor de norm op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/12/05/normenbrief-1-januari-2019—informatie-voor-gemeenten en tel bij die norm 20% op.

Groep Ontvangen aan bijstand Norm voor minima regeling 120%
Alleenstaanden > 21 jaar 1.025,55 1.230,66
gehuwden 1.465,07 1.758,08

Bijzondere bijstand

Wordt u getroffen door bijzondere kosten? Dan kunt u mogelijk bijzondere bijstand krijgen. U moet echter de aanvraag doen, voordat u bepaalde zaken koopt c.q. aanschaft. Zie voor de voorwaarden:

https://www.wil-lekstroom.nl/voor-u/bijzondere-bijstand_3445/


Individuele inkomenstoeslag

Heeft u gedurende drie jaar een inkomen op bijstandsniveau? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag. Die toeslag varieert tot € 223 tot € 586.

Kijk op: https://www.wil-lekstroom.nl/voor-u/extras-vijfheerenlanden-vianen_3334/


Jeugd-sport-cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is voor kinderen tot 18 jaar, die uit gezinnen komen waar niet genoeg geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Het fonds betaalt de contributie / het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of huur van een instrument. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een tussenpersoon: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

Zie ook: https://jeugdfondssportencultuur.nl/


Maatschappelijke participatie

Wilt u een keer naar een bioscoop, pretpark of theater? Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de norm. Dan kunt u op declaratiebasis een bijdrage aanvragen. De bijdrage is per gezin € 100. Zie ook: https://www.wil-lekstroom.nl/voor-u/tegemoetkoming-maatschappelijke-participatie-vijfheerenlanden-vianen_3511/


Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en BSR

Ga daarvoor naar mijn BSR. www.bsr.nl Daar leest u de voorwaarden en kunt u voor beiden kwijtschelding aanvragen.


Stichting Leergeld

Voornoemde stichting kan u steunen met kosten voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Denk daarbij aan aanschaf van een computer; kosten voor een schoolreisje etc.  Kijk daarbij op www.leergeldvianen.nl


Regelingen voor Zederik en Leerdam

Deze regelingen zijn veelal gelijk aan die van Vianen. Alleen het aanmelden gaat enigszins anders. AVRES voert deze regelingen uit.

Avres kent minimaregelingen voor:

Kijk daarvoor bij: https://www.avres.nl/home/minimaregelingen-en-bijzondere-bijstand_41885/

Ook hier gelden veelal de normen van 120% van het inkomen.

Op deze pagina het laatste nieuws, tips en veel wetenswaardigheden.
Kom regelmatig terug op deze pagina.
De nieuwsbrief van juli 2019 kunt u hier downloaden: Nieuwsbrief juli 2019.pdf
=========================

Campagne “Komuitjeschuld”

De Rijksoverheid voert een landelijke campagne om mensen aan te sporen niet voort te modderen met de aanpak van de schulden maar om hulp te zoeken. Maatje Vijfheerenlanden kan daarbij helpen om iedereen weer uitzicht te geven op een normaal schuldvrij leven. Mocht jij iemand kennen die wellicht hulp nodig heeft, wijs hem/haar dan op die campagne en verwijst die persoon ook naar Maatje Vijfheerenlanden.

Zie hieronder de link die je leidt naar André die vertelt over zijn schuldenproblemen en hoe hij dat heeft aangepakt.

https://www.komuitjeschuld.nl/verhalen-overzicht/het-verhaal-van-andre

Maak het verschil in iemands leven, steun het werk van Maatje Vijfheerenlanden