Nieuws2019-11-05T18:38:23+01:00

Nieuwspagina Maatje Vijfheerenlanden

https://www.binnenlandsbestuur.nl/

Arnhem wil alle inwoners schuldenvrij

Yolanda de Koster   01 nov 2019

Iedere inwoner schuldenvrij. Dat is de ambitie van het Arnhemse college. Er wordt ingezet op vroegsignalering, voorkomen van problemen en snellere hulp.

Voorkomen problemen

Dat blijkt uit de visie ‘Zij aan zij. Schuldenvrij’ die het college onlangs naar de raad heeft gestuurd. Voorheen zette Arnhem vooral in op de zelfredzaamheid van de inwoner en de eigen regie. In de praktijk werkt dat vaak niet goed, stelt het college. Inwoners met schulden zijn dagelijks aan het overleven en zijn door de stress niet in staat om toekomstplannen te maken. Daarnaast is het besef gegroeid dat iedereen te maken kan krijgen met problematische schulden en dat het nauwelijks mogelijk is om deze op eigen kracht aan te pakken. Daarom wordt nu de focus verlegd van het oplossen van schulden naar het voorkomen van problemen. ‘We willen dat iedere Arnhemmer een toekomst met perspectief heeft. Het hebben van schulden belemmert dit in belangrijke mate’, schrijft het college in zijn visie.

Bovengemiddeld veel schulden

Exacte aantallen over het aantal Arnhemmers met schulden zijn er niet. In Nederland heeft één op de vijf huishoudens problematische schulden, becijferde onderzoeksbureau Panteia in 2015. Omgerekend naar Arnhem zou het dan gaan om zo’n 16.000 huishoudens die hun schulden niet binnen drie jaar zelf kunnen oplossen. Wel weet het college dat er in 2017 naar schatting tussen de 130 en 194 per 10.000 inwoners gebruik maakten van schulddienstverlening. Het gaat dan om tussen de twee- tot drieduizend inwoners. ‘Dat aantal is hoger dan in gemeenten van vergelijkbare omvang en hoger dan het landelijk gemiddelde’, aldus het college in zijn visie.

Nazorg

Het stadsbestuur wil meer dan nu inzetten op preventie. Om schulden te voorkomen richt de gemeente zich op zogeheten ‘life-events’; gebeurtenissen waarbij het risico op het ontstaan van schulden groter is, zoals het verliezen van een baan of de geboorte van een kind. Het college streeft er naar dat iedere Arnhemmer schuldenvrij is. Als er toch schulden ontstaan wordt ‘schuldenrust’ ingebouwd. ‘Rust vermindert de negatieve effecten van schaarste en stress’, aldus het college. Daarna wordt toegewerkt naar duurzame oplossingen. Als een schuldregeling of -sanering succesvol is beëindigd wordt nazorg geregeld. Die laagdrempelige nazorg heeft tot doel dat mensen financieel zelfstandig worden. Bij terugval kan snel aanvullende hulp worden geboden.

Verhoogd risico

Met de nieuwe visie op schulddienstverlening richt het college zich in principe op alle Arnhemmers vanaf 18 jaar, maar er is speciale aandacht voor groepen inwoners met een verhoogd risicoprofiel. Daarbij wordt gedacht aan jongeren en zzp’ers. Ook moeten met de nieuwe aanpak mensen worden bereikt die de weg naar schuldhulpverlening niet of moeilijk weten te vinden, zoals mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterden. De visie wordt samen met partners in de stad vertaald naar concrete acties.


De Woonbond heeft met woningcorporaties afspraken gemaakt over huurbevriezing. Als u voldoet aan de volgende voorwaarden, dan kunt u huurbevriezing aanvragen. U hoeft dan geen huurverhoging te betalen. Voorwaarden:

  • Uw huishouden bestaat uit 2 personen
  • Uw gezamenlijke jaarinkomen is lager dan €30.825. Of lager dan €30.800 als (een van) u al AOW heeft.
  • Uw maandhuur is hoger dan €607,46

Doe de check op: https://www.woonbond.nl/huurbevriezing-of-huurverlaging


Voor inwoners uit Vianen bestaan de volgende minimaregelingen. In vrijwel alle gevallen ligt de grens op 120% van het inkomen dat een persoon aan bijstand krijgt. Wij geven hier de normen weer voor alleenstaanden ouder dan 21 jaar en gehuwden ouder dan 21 jaar. Er kan ook sprake zijn van andere situaties. Kijk dan voor de norm op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/12/05/normenbrief-1-januari-2019—informatie-voor-gemeenten en tel bij die norm 20% op.

Groep Ontvangen aan bijstand Norm voor minima regeling 120%
Alleenstaanden > 21 jaar 1.025,55 1.230,66
gehuwden 1.465,07 1.758,08

Bijzondere bijstand

Wordt u getroffen door bijzondere kosten? Dan kunt u mogelijk bijzondere bijstand krijgen. U moet echter de aanvraag doen, voordat u bepaalde zaken koopt c.q. aanschaft. Zie voor de voorwaarden:

https://www.wil-lekstroom.nl/voor-u/bijzondere-bijstand_3445/


Individuele inkomenstoeslag

Heeft u gedurende drie jaar een inkomen op bijstandsniveau? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag. Die toeslag varieert tot € 223 tot € 586.

Kijk op: https://www.wil-lekstroom.nl/voor-u/extras-vijfheerenlanden-vianen_3334/


Jeugd-sport-cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is voor kinderen tot 18 jaar, die uit gezinnen komen waar niet genoeg geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Het fonds betaalt de contributie / het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of huur van een instrument. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een tussenpersoon: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

Zie ook: https://jeugdfondssportencultuur.nl/


Maatschappelijke participatie

Wilt u een keer naar een bioscoop, pretpark of theater? Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de norm. Dan kunt u op declaratiebasis een bijdrage aanvragen. De bijdrage is per gezin € 100. Zie ook: https://www.wil-lekstroom.nl/voor-u/tegemoetkoming-maatschappelijke-participatie-vijfheerenlanden-vianen_3511/


Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en BSR

Ga daarvoor naar mijn BSR. www.bsr.nl Daar leest u de voorwaarden en kunt u voor beiden kwijtschelding aanvragen.


Stichting Leergeld

Voornoemde stichting kan u steunen met kosten voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Denk daarbij aan aanschaf van een computer; kosten voor een schoolreisje etc.  Kijk daarbij op www.leergeldvianen.nl


Regelingen voor Zederik en Leerdam

Deze regelingen zijn veelal gelijk aan die van Vianen. Alleen het aanmelden gaat enigszins anders. AVRES voert deze regelingen uit.

Avres kent minimaregelingen voor:

Kijk daarvoor bij: https://www.avres.nl/home/minimaregelingen-en-bijzondere-bijstand_41885/

Ook hier gelden veelal de normen van 120% van het inkomen.

Op deze pagina het laatste nieuws, tips en veel wetenswaardigheden.
Kom regelmatig terug op deze pagina.
De nieuwsbrief van juli 2019 kunt u hier downloaden: Nieuwsbrief juli 2019.pdf
=========================

Campagne “Komuitjeschuld”

De Rijksoverheid voert een landelijke campagne om mensen aan te sporen niet voort te modderen met de aanpak van de schulden maar om hulp te zoeken. Maatje Vijfheerenlanden kan daarbij helpen om iedereen weer uitzicht te geven op een normaal schuldvrij leven. Mocht jij iemand kennen die wellicht hulp nodig heeft, wijs hem/haar dan op die campagne en verwijst die persoon ook naar Maatje Vijfheerenlanden.

Zie hieronder de link die je leidt naar André die vertelt over zijn schuldenproblemen en hoe hij dat heeft aangepakt.

https://www.komuitjeschuld.nl/verhalen-overzicht/het-verhaal-van-andre

Maak het verschil in iemands leven, steun het werk van Maatje Vijfheerenlanden