Hulp nodig?
Samen aan de slag

Heb je onverwachte tegenvallers,
word je werkloos of loopt je relatie stuk?

Het kan iedereen overkomen en tot forse en soms langdurige geldproblemen leiden.

Wij helpen jou verder!

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Maatje Vijfheerenlanden is erkend als ANBI instelling. Hierdoor zijn giften aan ons onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

 

ANBIDe Stichting Maatje Vijfheerenlanden is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften of donaties aan Maatje Vijfheerenlanden onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite een aantal gegevens publiceren. Hieronder treft u de betreffende informatie aan.

 

Naam van de instelling
Stichting Maatje Vijfheerenlanden

RSIN-/KVK Gegevens
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 854088653
Kamer Van Koophandel nummer: 60853522

Post- en emailadres
Naam: Secretariaat Maatje Vijfheerenlanden
Adres: Grote Geusplein 1
Postcode en woonplaats: 4131 GZ Vianen
Telefoon: (06)28193674
E-mail: administratie@maatjevijfheerenlanden.nl

Doelstelling
Inwoners van Vijfheerenlanden, ongeacht levensovertuiging en afkomst, helpen bij het oplossen van hun financiële problemen of schulden en proberen hen uit de schuldhulpverlening of schuldsanering te houden.

Hoofdlijnen beleidsplan
De Stichting Maatje Vijfheerenlanden is ontstaan uit een fusie tussen de SchuldHulpMaatjes van Vianen en Zederik, maar is nu werkzaam in de hele gemeente Vijfheerenlanden. Onze Maatjes zijn sinds 2014 actief. De stichting is aangesloten bij de landelijke organisatie Schuldhulpmaatje Nederland en werkt volgens haar richtlijnen. Aan de stichting zijn veertig gecertificeerde Maatjes verbonden die mensen met financiële problemen bijstaan om de administratie weer op orde te krijgen teneinde uit de schuldsanering te blijven. De stichting financiert de initiële driedaagse opleiding en de jaarlijkse eendaagse hercertificering van de Maatjes die zijn verbonden aan de stichting. De kosten voor de opleiding en her certificering van de vrijwilligers worden voor 100% door de stichting gedragen. De stichting financiert dit door middel van fondsenwerving bij gemeente, bedrijven, woningcorporaties, kerken en particuliere donateurs.

Bestuurders 

– Tirtsa Kamstra, voorzitter

– Jasper Crum, secretaris

– Jantine Dijkstra, contactpersoon coordinatoren en interim penningmeester

– Hans Bruggink, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid
Allen die bij Stichting Maatje Vijfheerenlanden zijn betrokken, bestuur, coördinatoren, Maatjes en eindredacteur, doen hun werkzaamheden zonder vergoeding.

Verslag activiteiten

Jaarrekening 2022

Jaarverslag 2021
Jaarrekening 2021

Jaarbericht 2020

Standaard Publicatieplicht-ANBI
Standaardformulier publicatieplicht 2021

“Vertrouwen en vertrouwelijkheid staan bij Maatje Vijfheerenlanden hoog in het vaandel.