Hulp nodig?
Samen aan de slag

Heb je onverwachte  tegenvallers,
word je werkloos of loopt je relatie stuk?

Het kan iedereen overkomen
en tot forse en soms langdurige geldproblemen leiden.

Wij helpen jou verder!

Over Maatje Vijfheerenlanden

Ontstaansverhaal

Maatje Vijfheerenlanden is ontstaan uit een fusie tussen de SchuldHulpMaatjes van Vianen en Zederik, maar is nu werkzaam in de hele gemeente Vijfheerenlanden. Onze Maatjes zijn sinds 2014 actief en helpen mensen bij het voorkomen en oplossen van problematische schulden.
Maatje Vijfheerenlanden is aangesloten bij en werkt volgens de richtlijnen van SchuldHulpMaatje Nederland, dat met zijn ruim 2700 vrijwilligers inmiddels actief is in 131 gemeenten. SchuldHulpMaatje Nederland zorgt voor opleidingen, advies en begeleiding.

Onze vrijwilligers

Zonder onze tientallen vrijwilligers heeft Maatje Vijfheerenlanden geen bestaansgrond. Onze Maatjes staan gezinnen bij die hulp zoeken bij het op orde krijgen van hun financiële huishouding.

Dit doen zij door:

 • het ordenen van de administratie
 • budgetbegeleiding
 • saneren van de achterstanden
 • verwijzen naar andere organisaties zoals maatschappelijk werk of gemeentelijke schuldsanering

Elk Maatje heeft natuurlijk zijn eigen expertise, maar wat alle Maatjes gemeen hebben is kennis om de financiën op orde te brengen.
Die kennis houden we op peil door onze Maatjesavonden en aanvullende trainingen vanuit de landelijke organisatie.

Onze coördinatoren

Maatje Vijfheerenlanden heeft een team van coördinatoren die elk een tiental Maatjes aansturen. Hun werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • adviseren en begeleiden van de Maatjes
 • organiseren van Maatjesavonden en trainingen
 • contact onderhouden met andere maatschappelijke organisaties

Camiel Verhagen

Coördinator

Jean-Pierre Sprengers

Coördinator

Rens Pater

Coördinator

Anja van der Kooij

Coördinator Algemene Zaken

Ons bestuur

De activiteiten van ons bestuur zijn erop gericht Maatje Vijfheerenlanden goed te laten draaien. Het onderhoudt contact met onze sponsors en belanghebbenden en zorgt ervoor dat het dagelijkse werk van Maatje Vijfheerenlanden doorgang kan vinden.

<br />
Tirtsa-Kamstra-voorzitter. Maatje Vijfheerenlanden

Tirtsa Kamstra

Voorzitter

<br />
Tirtsa-Kamstra-voorzitter. Maatje Vijfheerenlanden

Jasper Crum

Secretaris

<br />
Tirtsa-Kamstra-voorzitter. Maatje Vijfheerenlanden

Bert Kunst

Penningmeester

<br />
Tirtsa-Kamstra-voorzitter. Maatje Vijfheerenlanden

Wilko Scherpenzeel

Algemeen Bestuurslid

<br />
Tirtsa-Kamstra-voorzitter. Maatje Vijfheerenlanden

Jantine Dijkstra

Algemeen Bestuurslid

Effecten geldzorgen

Bij gezinnen met problematische schulden waren rond de 150 kinderen betrokken. Er zijn naar schatting 800 kinderen die opgroeien in een gezin met geldzorgen.
Geldzorgen hebben grote negatieve effecten op de samenleving. Gezinnen raken ontwricht, mensen kunnen niet meer meedoen en raken in een isolement.
Voor ons is dat dé motivatie daar iets aan te doen.

Preventie en samenwerking

Bij ons staat de preventie van geldzorgen voorop. Als er schulden zijn, is ons doel erger te voorkomen, maar ook bieden we onze begeleiding aan, als uit loonbeslag, betalingsgedrag en dergelijke blijkt dat een gezin het moeilijk heeft. Daarom vinden we het belangrijk samen te werken met gemeente, woningbouwvereniging, energieleveranciers, et cetera, omdat deze partijen vaak als eerste betalingsproblemen signaleren. Wij willen proberen, nog voor er achterstanden ontstaan, erger te voorkomen.

Gesprek

De huidige werkwijze bij incasso helpt mensen met geldzorgen niet. Nodeloos aanmaningen versturen en extra incassokosten in rekening brengen bij mensen die het financiële overzicht kwijt zijn, werkt alleen maar averechts.
Het gesprek aangaan en begeleiding aanbieden werkt beter, en zo gaan wij dan ook te werk.
Dit is niet alleen in het belang van mensen met geldzorgen, maar ook van crediteuren, en dus van de maatschappij.

Ons aanbod

Niet alleen gezinnen die hulp zoeken bieden we onze begeleiding aan, maar ook werkgevers of crediteuren kunnen van onze diensten gebruik maken. Heb je een medewerker bij wie er loonbeslag is gelegd of kan iemand je rekening niet betalen, dan kun je Maatje Vijfheerenlanden als dienst aanbieden.
Als het gezin dat goed vindt, nemen wij contact op, zodat het niet zelf om hulp hoeft te vragen.
Dit verlaagt de drempel om uit de geldzorgen te komen.
Meer hierover weten? Bel ons op 06-28193674 of neem contact met ons op via onze contactpagina.

 

Hoe?

Ons aanbod in de begeleiding van gezinnen met geldzorgen bestaat uit:

 • ordenen administratie: zorgen dat er overzicht komt over wat er allemaal aan papieren aanwezig is
 • opstellen budgetplan: op basis van die geordende administratie een overzicht maken van inkomsten en uitgaven ( vaste lasten, variabele lasten en reservering voor onvoorziene uitgaven).
 • opstellen schulden- en achterstandsoverzicht: inventariseren achterstanden en schulden en daarvoor betalingsregelingen treffen.
 • doorverwijzen: indien nodig begeleiden we een gezin naar andere hulporganisaties, als we denken dat deze hulp kan bijdragen in het oplossen van de geldzorgen.
  We werken volgens een stappenplan en leveren bij elk gezin maatwerk, afgestemd op wat nodig is.

“Het SchuldHulpMaatje schakelt snel, zonder bureaucratie. De lijnen zijn heel kort.
Die no-nonsens mentaliteit werkt erg prettig.
De Maatjes hebben ook aandacht voor persoonlijke zaken.
Ze zien de mens achter het probleem.