Hulp nodig?
Samen aan de slag

Heb je onverwachte tegenvallers,
word je werkloos of loopt je relatie stuk?

Het kan iedereen overkomen en tot forse en soms langdurige geldproblemen leiden.

Wij helpen jou verder!

Missie en Visie

Voor ons zijn de volgende aspecten het uitgangspunt om onze rol te kunnen vervullen binnen de samenleving:

  • Bijdragen aan een schuldenvrij leven van mensen binnen de gemeente Vijfheerenlanden door het voorkomen van problematische schulden
  • Het duurzaam oplossen van schuldenproblematieken
  • Het verschaffen van hulp uit verbondenheid tussen mensen

Maatje Vijfheerenlanden wil deze missie bereiken met goed opgeleide vrijwilligers (Maatjes) die aanvullende hulp geven op die van professionals.

Wij willen de missie realiseren vanuit onderstaande uitgangspunten:

  • Schulden los je alleen op door structurele hulp waarbij mensen, met wat ondersteuning, zelf de regie nemen over hun financiële situatie
  • Wij vinden dat iedereen ertoe doet en dat je samen altijd oplossingen vindt
  • Onze Maatjes werken vanuit de overtuiging dat ondersteuning bieden aan mensen uit de gemeenschap waar zij zelf deel van uitmaken ook goed is voor de gemeenschap in zijn geheel
  • Iedereen die hulp nodig heeft bij het oplossen van financiële problemen en het voorkomen van problematische schulden, kan rekenen op de steun van onze Maatjes, ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst.

“De meerwaarde van SchuldHulpMaatjes is dat zij snel, meer keren per maand,
voor een lange periode, ook in de avonduren inzetbaar zijn.