Ontstaansverhaal

Maatje Vijfheerenlanden is ontstaan uit een fusie tussen SchuldHulpMaatje Vianen en SchuldHulpMaatje Zederik. In februari 2014 zijn in Vianen de eerste contacten gelegd tussen vertegenwoordigers van de diaconie van de Protestantse Kerk Nederland en de Parochiële Caritas Instelling van de RK Kerk.
Mede met hulp en medewerking van de Landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje te Leiden en met steun van de gemeente Vianen en externe financiers zoals het Oranjefonds, Kansfonds en het Projectenfonds van de Rabobank werd de Stichting Vianen Helpt Bij Schulden handelend onder de naam Maatje Vijfheerenlanden op 16 juni 2014 notarieel opgericht. Na een wervings- en opleidingsperiode konden de eerste opgeleide SchuldHulpMaatjes per 1 oktober 2014 worden ingezet.

SchuldHulpMaatje Zederik is in 2015 ontstaan. Dit is een initiatief geweest vanuit de gezamenlijke kerken in Zederik. SchuldHulpMaatje Zederik was aangesloten bij de Stichting SchuldHulpMaatje Giessenlanden, Molenwaard en Zederik.

Vanwege de gemeentelijke herindeling van Leerdam, Vianen en Zederik tot de gemeente Vijfheerenlanden en Giessenlanden en Molenwaard tot de gemeente Molenlanden hebben de besturen van Vianen en Zederik in gezamenlijk overleg besloten over te gaan tot samenwerking en het starten van een nieuwe organisatie onder de naam Maatje Vijfheerenlanden. De fusie heeft haar feitelijk beslag gekregen per 1 januari 2019. Per december 2021 is de naam Vianen helpt bij Schulden officieel gewijzigd in Maatje Vijfheerenlanden.

 

“Na mijn telefoontje kwam er iemand van Maatje Vijfheerenlanden bij mij thuis.
Ik hoefde helemaal niet met al mijn papieren naar de sociale dienst.