Meer ondernemers met geldproblemen in nasleep van corona

VIJFHEERENLANDEN • Maatje Vijfheerenlanden bestond op 11 juni alweer 10 jaar. Op donderdag 13 juni werd dit gevierd met een feest in de Lingehoeve in Oosterwijk.Oud-bestuursleden, maatjes en vele samenwerkingspartners waren erbij.

Voorzitter Tirtsa Kamstra vertelt: “Het was een mooie en gezellige bijeenkomst, waarin mooie woorden gesproken zijn.”

Oprichting SchuldHulpMaatje
Theo Schouten, voorzitter bij de start van SchuldHulpMaatje Vianen vertelde. “Voordat we startten met SchuldHulpMaatje Vianen waren we op zoek naar mogelijkheden om mensen met geldzorgen te helpen. We liepen er tegenaan dat wij de mensen niet kenden en de gemeente ons die gegevens niet mocht geven. Dat vroeg om creatieve oplossingen.”

“Toen wij in een overleg met de andere Lekstroom gemeenten zaten, wees iemand ons op SchuldHulpmaatje. En zo is het balletje gaan rollen.” In 2014 werd ‘Vianen helpt bij schulden’ / SchuldHulpmaatje Vianen opgericht vanuit de PCI van de Katholieke kerk en de diaconie van de PKN in Vianen.

Ook Wil Ammerlaan, de eerste secretaris en coördinator van SchuldHulpMaatje Vianen, was aanwezig en kon het verhaal van Theo Schouten verder aanvullen: “Na een wervings- en opleidingsperiode konden de eerste Maatjes in oktober worden ingezet. Hoewel het wel een zoektocht was, liepen de aanmeldingen meteen wel goed door en hebben we in het eerste jaar al zo’n 40 mensen kunnen helpen.”

SchuldHulpMaatje Zederik
In 2015 werd er in Zederik gestart met SchuldHulpMaatje. Dit gebeurde toen in samenwerking met Giessenlanden. Bij de fusie van de gemeente Vijfheerenlanden gingen SchuldHulpMaatje Zederik en Vianen samen verder en werd vervolgens ook Leerdam eraan toegevoegd.

Madeleine Bikker was vanaf het eerste uur actief in Zederik en werd na de fusie coördinator. “Het was voor sommigen van ons wel even wennen, die fusie. We waren in Zederik toch wel gewend op een andere manier te werken. En we merkten ook wel een cultuurverschil tussen het meer stadse Vianen en de mentaliteit in de dorpen. Maar door constant goed te blijven kijken naar welk Maatje het beste gekoppeld kon worden aan welke hulpvrager hebben we hier een goed werkbare oplossing voor gevonden.”

Samenwerking
Dat samenwerking voor Maatje Vijfheerenlanden belangrijk is, was duidelijk te merken aan de diverse netwerkpartners die aanwezig waren. Ook de gemeente was goed vertegenwoordigd. Wethouder Hitipeuw sprak de aanwezigen nog persoonlijk toe en feliciteerde Maatje Vijfheerenlanden met dit mooie jubileum.

“Afgelopen weekend nog sprak ik een inwoner die door een Maatje geholpen was. Zij was zo dankbaar dat ze nu, na een lange tijd met schulden geleefd te hebben, weer schuldenvrij verder kon. Dit was haar zonder de hulp van haar Maatje niet gelukt. Ik ben er trots op dat wij dit in Vijfheerenlanden mede mogelijk kunnen maken. En het is niet nodig om jullie succes te wensen voor de toekomst, want succesvol zijn jullie al.”

Dankbaar werk
Aan het eind van het formele deel, bedankte Tirtsa Kamstra de aanwezigen: “Het helpen van mensen in de schulden is lang niet altijd makkelijk, maar als het lukt, is het wel heel dankbaar werk. Wij zijn als bestuur dankbaar voor de vele Maatjes die zich in de afgelopen tien jaar hiervoor ingezet hebben.”

“Ook zijn wij dankbaar voor de goede samenwerking met alle partijen die in Vijfheerenlanden actief zijn om mensen in de armoede of met schulden verder te helpen. Dit hebben we de afgelopen tien jaar gedaan en daar gaan we mee door zolang er mensen zijn die met schulden te maken hebben.”

Iedereen die zich zorgen maakt over de financiën en aan de slag wil om van de schulden af te komen, kan zich aanmelden bij Maatje Vijfheerenlanden. Maatje Vijfheerenlanden is ook nog op zoek naar nieuwe Maatjes. Beiden kunnen zich aanmelden via Maatjevijfheerenlanden.nl of bellen/appen naar 06-28193674.

Bron: hetkontakt.nl

 

Belastingdienst gaat bij 35.000 ondernemers coronaschuld invorderen

De Belastingdienst gaat vanaf morgen bij 35.000 ondernemers over tot het invorderen van de belastingschuld die ze tijdens de coronacrisis hebben opgelopen.

De invordering wordt door de Belastingdienst in fases uitgevoerd waarbij de ondernemers bij elke stap nog altijd om hulp kunnen vragen. Deze groep kan uiteindelijk te maken krijgen met een deurwaarder.

Dat schrijft demissionair staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) in een brief aan de Tweede Kamer. In september worden nog meer invorderingsbrieven verstuurd aan ondernemers met structurele betalingsachterstanden.

Coronaschuld

Sinds de start van de coronacrisis in maart 2020 hebben ongeveer 400.000 ondernemers belastinguitstel gekregen voor een totaalbedrag van 47 miljard euro. Deze tegemoetkoming werd in het leven geroepen om bedrijven tijdens de coronacrisis te ondersteunen.

Zij moesten in oktober 2022 beginnen met terugbetalen van hun schuld en kregen vijf jaar de tijd om deze af te lossen. Bij de start van de terugbetalingsregeling stond er nog een belastingschuld van 19,6 miljard open. Dat bedrag is inmiddels gedaald naar 14,8 miljard.

Bij de 35.000 ondernemers waar de Belastingdienst de schuld gaat invorderen, is ook de betalingsregeling ingetrokken. De Belastingdienst heeft verschillende waarschuwingsbrieven naar deze groep verstuurd om ze te bereiken, maar kreeg daar weinig respons op.

Van de 226.000 mensen met een betalingsregeling hebben 91.000 nog niet alle termijnbedragen voldaan, 43.000 ondernemers hebben nog niet één termijnbetaling gedaan. Het gaat met name om kleine bedrijven met een schuld van minder dan 10.000 euro.

Niet meteen een deurwaarder

Erik de Kruijf, ketenmanager invordering bij de Belastingdienst, probeert mensen met een belastingschuld enigszins gerust te stellen. Hij zegt dat schuldhebbers niet direct een deurwaarder voor hun deur hoeven te verwachten.

Eerst worden ondernemers benaderd die al vóór de pandemie een schuld hadden. Verder wordt er altijd eerst een aanmaning gestuurd en daarna een dwangbevel. Pas als daar ook niet op wordt gereageerd, wordt een deurwaarder ingeschakeld.

Uiteraard wil de Belastingdienst dat voorkomen, zegt hij. Daarom roepen ze mensen op om zelf contact op te nemen, zodat er gekeken kan worden of er toch nog een regeling getroffen kan worden. “We weten niet wat mensen bij andere partijen moeten betalen. Alleen de schuldhebber kent het totale plaatje.”

Ook benadrukt hij dat er momenteel sprake is van een versoepeling van het saneringsbeleid. Bij een schuldsaneringstraject gaat de Belastingdienst nu akkoord met een uitkeringspercentage dat gelijk is aan die van andere schuldeisers, in plaats van de gebruikelijke 200 procent.

Huilende mensen

Sommige ondernemers hoopten op kwijtschelding van hun schuld, maar dat gaat niet gebeuren. Gé Gijsen is ondernemersadviseur bij de afdeling Zwaar Weer van de KVK. Hij staat ondernemers bij die het moeilijk hebben. De belastingschuld als nasleep van de coronacrisis hakt er bij veel ondernemers hard in, zegt hij.

Gijsen zegt dat hij sinds corona met veel meer ondernemers praat die schulden hebben. Elke dag krijgt hij emotionele mensen aan de telefoon. Ze zijn boos of verdrietig; regelmatig heeft hij huilende mensen aan de lijn.

Hij heeft ook gesprekken met partners of familieleden van ondernemers die aangeven dat hun echtgenoot of familielid het niet meer ziet zitten. “Helaas heb ik ook nabestaanden van wanhopige ondernemers aan de lijn gehad, daarom vind ik het zo belangrijk om een luisterend oor te bieden en mee te denken over oplossingen. Er is altijd wel wat mogelijk.”

Volgens hem hebben veel mensen naast een schuld bij de Belastingdienst ook een schuld ergens anders. Hij noemt voorbeelden van mensen die ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de NOW-regeling van het UWV moeten terugbetalen.

Ook ondernemers hebben te maken met inflatie in hun bedrijfsvoering, daarbij zijn ook energie- en huurkosten fors gestegen. “Het is een vervelende samenloop van omstandigheden op het moment.” Hij roept ondernemers die het moeilijk hebben op om contact op te nemen.

Bron: NOS Nieuws