‘Burgers zijn kopschuw geworden’

VIJFHEERENLANDEN • Maatje Vijfheerenlanden bestond op 11 juni alweer 10 jaar. Op donderdag 13 juni werd dit gevierd met een feest in de Lingehoeve in Oosterwijk.Oud-bestuursleden, maatjes en vele samenwerkingspartners waren erbij.

Voorzitter Tirtsa Kamstra vertelt: “Het was een mooie en gezellige bijeenkomst, waarin mooie woorden gesproken zijn.”

Oprichting SchuldHulpMaatje
Theo Schouten, voorzitter bij de start van SchuldHulpMaatje Vianen vertelde. “Voordat we startten met SchuldHulpMaatje Vianen waren we op zoek naar mogelijkheden om mensen met geldzorgen te helpen. We liepen er tegenaan dat wij de mensen niet kenden en de gemeente ons die gegevens niet mocht geven. Dat vroeg om creatieve oplossingen.”

“Toen wij in een overleg met de andere Lekstroom gemeenten zaten, wees iemand ons op SchuldHulpmaatje. En zo is het balletje gaan rollen.” In 2014 werd ‘Vianen helpt bij schulden’ / SchuldHulpmaatje Vianen opgericht vanuit de PCI van de Katholieke kerk en de diaconie van de PKN in Vianen.

Ook Wil Ammerlaan, de eerste secretaris en coördinator van SchuldHulpMaatje Vianen, was aanwezig en kon het verhaal van Theo Schouten verder aanvullen: “Na een wervings- en opleidingsperiode konden de eerste Maatjes in oktober worden ingezet. Hoewel het wel een zoektocht was, liepen de aanmeldingen meteen wel goed door en hebben we in het eerste jaar al zo’n 40 mensen kunnen helpen.”

SchuldHulpMaatje Zederik
In 2015 werd er in Zederik gestart met SchuldHulpMaatje. Dit gebeurde toen in samenwerking met Giessenlanden. Bij de fusie van de gemeente Vijfheerenlanden gingen SchuldHulpMaatje Zederik en Vianen samen verder en werd vervolgens ook Leerdam eraan toegevoegd.

Madeleine Bikker was vanaf het eerste uur actief in Zederik en werd na de fusie coördinator. “Het was voor sommigen van ons wel even wennen, die fusie. We waren in Zederik toch wel gewend op een andere manier te werken. En we merkten ook wel een cultuurverschil tussen het meer stadse Vianen en de mentaliteit in de dorpen. Maar door constant goed te blijven kijken naar welk Maatje het beste gekoppeld kon worden aan welke hulpvrager hebben we hier een goed werkbare oplossing voor gevonden.”

Samenwerking
Dat samenwerking voor Maatje Vijfheerenlanden belangrijk is, was duidelijk te merken aan de diverse netwerkpartners die aanwezig waren. Ook de gemeente was goed vertegenwoordigd. Wethouder Hitipeuw sprak de aanwezigen nog persoonlijk toe en feliciteerde Maatje Vijfheerenlanden met dit mooie jubileum.

“Afgelopen weekend nog sprak ik een inwoner die door een Maatje geholpen was. Zij was zo dankbaar dat ze nu, na een lange tijd met schulden geleefd te hebben, weer schuldenvrij verder kon. Dit was haar zonder de hulp van haar Maatje niet gelukt. Ik ben er trots op dat wij dit in Vijfheerenlanden mede mogelijk kunnen maken. En het is niet nodig om jullie succes te wensen voor de toekomst, want succesvol zijn jullie al.”

Dankbaar werk
Aan het eind van het formele deel, bedankte Tirtsa Kamstra de aanwezigen: “Het helpen van mensen in de schulden is lang niet altijd makkelijk, maar als het lukt, is het wel heel dankbaar werk. Wij zijn als bestuur dankbaar voor de vele Maatjes die zich in de afgelopen tien jaar hiervoor ingezet hebben.”

“Ook zijn wij dankbaar voor de goede samenwerking met alle partijen die in Vijfheerenlanden actief zijn om mensen in de armoede of met schulden verder te helpen. Dit hebben we de afgelopen tien jaar gedaan en daar gaan we mee door zolang er mensen zijn die met schulden te maken hebben.”

Iedereen die zich zorgen maakt over de financiën en aan de slag wil om van de schulden af te komen, kan zich aanmelden bij Maatje Vijfheerenlanden. Maatje Vijfheerenlanden is ook nog op zoek naar nieuwe Maatjes. Beiden kunnen zich aanmelden via Maatjevijfheerenlanden.nl of bellen/appen naar 06-28193674.

Bron: hetkontakt.nl

 

NOS Journaal: ‘Burgers zijn kopschuw geworden’

Niels Bartels | 15 november 2023 |

Steeds meer mensen mijden voorzieningen en zijn terughoudend om toeslagen en regelingen aan te vragen, omdat ze de overheid niet meer vertrouwen. Dit signaleren de Nationale ombudsman en Sociaal Werk Nederland vanavond in het NOS Journaal en op de website. Zij roepen de overheid op om burgers actiever te informeren en daarbij aansluiting te zoeken bij hun leefwereld, beleving en mogelijkheden.

Angst om fouten te maken
Uit recent onderzoek van bureau Ipsos blijkt dat vier op de tien Nederlanders (41 procent) vertrouwen hebben in de politiek. 45 procent heeft vertrouwen in de Tweede Kamer. Dit wantrouwen heeft gevolgen. “De angst om een fout te maken bij het aanvragen van een voorziening of regeling en daardoor het krijgen van boetes of grote bedragen moeten terugbetalen, neemt toe”, zegt Marloes de Bie van Kansrijk Oost en Kansrijk Groningen tegen de NOS. De Dienst Toeslagen van het ministerie van Financiën schat in dat zo’n 10 procent van de mensen die in aanmerking komen voor huur- en zorgtoeslag die niet aanvraagt, en 7 procent doet dat niet voor het kindgebonden budget. Dat gebeurt volgens het ministerie uit angst om de toeslagen te moeten terugbetalen, omdat ze denken er geen recht op te hebben of niet weten hoe ze een toeslag moeten aanvragen.

Investeer in laagdrempelige ondersteuning
In de NOS-berichtgeving geeft Jennifer Elich namens Sociaal Werk Nederland aan dat sociaal werkers steeds meer bezig zijn met ‘noodhulp’. “Zoals voedselbonnen en gratis kleding regelen, en het installeren van Digid’s. Maar ze moeten ook bewoners helpen die geen internet hebben en de weg niet vinden naar gemeentelijke ondersteuningspotjes en toeslagen.” Het is dan ook belangrijk dat de overheid investeert in laagdrempelige ondersteuning: “Dicht bij mensen, om hen wegwijs te maken in de complexe wereld van toeslagen en regelingen. Want dat gaat heel veel burgers boven de pet.”

Onderzoek moeilijk bereikbare groepen
Sociaal Werk Nederland en bureau Labyrinth deden onlangs onderzoek naar hoe je als overheid moeilijk bereikbare groepen kunt bereiken, mensen met weinig vertrouwen in de overheid en instanties. Belangrijke aanbevelingen: sluit aan op hun leefwereld, bied informatie informeel aan en benut hiervoor laagdrempelige activiteiten. En investeer in een sterke en duurzame sociale infrastructuur in de wijk. Lees hier meer over het onderzoek Sociaal binden: In contact met moeilijk bereikbare groepen.