Nieuwspagina Maatje Vijfheerenlanden

https://www.binnenlandsbestuur.nl/

Kwijtschelding volgens ‘Arnhems model’ vindt navolging

Adriaan de Jonge  16 dec 2019

Het Arnhemse plan voor kwijtschelding van schulden bij de gemeente voor 1.400 inwoners, valt ook elders in de smaak. In onder andere Leiden en Groningen gaan geluiden op voor soortgelijke plannen.

Gemeente is hardnekkige schuldeiser
Arnhemmers die al drie jaar een betalingsregeling hebben om een schuld bij de gemeenten af te betalen, zijn vanaf 1 januari 2020 in één klap van die schuld af. Daarmee wil wethouder Martien Louwers (PvdA, werk & inkomen) voorkomen dat die schulden zich door rente, incassokosten en boetes steeds verder opstapelen. De NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverleners, constateerde al eerder dat de overheid een dubbelrol heeft op het gebied van schulden: ‘Het komt regelmatig voor dat de gemeente zowel probeert de schulden van haar burgers op te lossen en tegelijk in de top van de meest hardnekkige schuldeisers staat,’ aldus voorzitter Marco Florijn.

Verkeerde afslag
‘Complimenten aan Arnhem’, zegt Tiny Klever, gemeenteraadslid voor de PvdA in Leiden. Het plan was voor haar directe aanleiding om vragen in te dienen bij het Leidse college. Klever gelooft dat mensen die al tijden in de schulden zitten door een dergelijke kwijtschelding weer ruimte in hun hoofd kunnen krijgen om het leven op te pakken. Ze benadrukt wel dat fraudeurs buiten de deur gehouden moeten worden. Het moet gaan om mensen die pech hebben gehad of ‘twee keer de verkeerde afslag’ hebben genomen, aldus Klever.

Het ‘Arnhemse model’
Maar dan moet de Leidse situatie eerst beter in beeld komen. In Arnhem gaat het om mensen die al drie jaar een schuld bij de gemeente hebben, maar wel hun best doen om te betalen. In Leiden is het niet duidelijk hoeveel mensen er binnen die groep zouden vallen. Ook moet worden uitgezocht of kwijtschelding betaald zou kunnen worden uit een post voor ‘oninbare schulden’, zoals ook in Arnhem het geval is. Beide vragen stelde Klever dan ook aan het college. Ook in Hellendoorn en Haarlemmermeer zijn schriftelijke vragen ingediend om te verkennen of het ‘Arnhemse model’ gekopieerd kan worden. In Vlaardingen wordt deze week een motie ingediend om het Arnhemse voorbeeld te volgen.

Kale kip
‘Het heeft totaal geen zin om van een kale kip te plukken’, laat fractievoorzitter Jimmy Dijk van de Groningse SP weten. Schulden vormen volgens hem een van de grootste problemen voor mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt: ‘We zien dat mensen niet meer naar de tandarts gaan, niet meer naar de dokter.’ Het Arnhemse plan inspireerde ook hem om raadsvragen te stellen. Het college wordt onder andere gevraagd om uit te zoeken hoeveel Groningers problematische schulden hebben en wat het zou kosten om ze kwijt te schelden. Dijk verwacht dat het om minstens zoveel mensen gaat als in Arnhem. Hij stelt voor om de kwijtschelding te bekostigen uit het gemeentelijke rekeningresultaat.

Goed voorbeeld
Dijk vindt zelfs dat de gemeente en de landelijke overheid nog wel verder zouden kunnen gaan. Schulden mogen wat hem betreft misschien al na minder dan drie jaar worden kwijtgescholden. Bovendien vindt hij dat andere grote schuldeisers dan de gemeente, zoals nutsbedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars, een goed voorbeeld zouden moeten nemen aan een dergelijke aanpak. Als ze dat niet doen, zou de rijksoverheid dat moeten afdwingen, vindt Dijk.


De Woonbond heeft met woningcorporaties afspraken gemaakt over huurbevriezing. Als u voldoet aan de volgende voorwaarden, dan kunt u huurbevriezing aanvragen. U hoeft dan geen huurverhoging te betalen. Voorwaarden:

  • Uw huishouden bestaat uit 2 personen
  • Uw gezamenlijke jaarinkomen is lager dan €30.825. Of lager dan €30.800 als (een van) u al AOW heeft.
  • Uw maandhuur is hoger dan €607,46

Doe de check op: https://www.woonbond.nl/huurbevriezing-of-huurverlaging


Voor inwoners uit Vianen bestaan de volgende minimaregelingen. In vrijwel alle gevallen ligt de grens op 120% van het inkomen dat een persoon aan bijstand krijgt. Wij geven hier de normen weer voor alleenstaanden ouder dan 21 jaar en gehuwden ouder dan 21 jaar. Er kan ook sprake zijn van andere situaties. Kijk dan voor de norm op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/12/05/normenbrief-1-januari-2019—informatie-voor-gemeenten en tel bij die norm 20% op.

Groep Ontvangen aan bijstand Norm voor minima regeling 120%
Alleenstaanden > 21 jaar 1.025,55 1.230,66
gehuwden 1.465,07 1.758,08

Bijzondere bijstand

Wordt u getroffen door bijzondere kosten? Dan kunt u mogelijk bijzondere bijstand krijgen. U moet echter de aanvraag doen, voordat u bepaalde zaken koopt c.q. aanschaft. Zie voor de voorwaarden:

https://www.wil-lekstroom.nl/voor-u/bijzondere-bijstand_3445/


Individuele inkomenstoeslag

Heeft u gedurende drie jaar een inkomen op bijstandsniveau? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag. Die toeslag varieert tot € 223 tot € 586.

Kijk op: https://www.wil-lekstroom.nl/voor-u/extras-vijfheerenlanden-vianen_3334/


Jeugd-sport-cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is voor kinderen tot 18 jaar, die uit gezinnen komen waar niet genoeg geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Het fonds betaalt de contributie / het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of huur van een instrument. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een tussenpersoon: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

Zie ook: https://jeugdfondssportencultuur.nl/


Maatschappelijke participatie

Wilt u een keer naar een bioscoop, pretpark of theater? Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de norm. Dan kunt u op declaratiebasis een bijdrage aanvragen. De bijdrage is per gezin € 100. Zie ook: https://www.wil-lekstroom.nl/voor-u/tegemoetkoming-maatschappelijke-participatie-vijfheerenlanden-vianen_3511/


Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en BSR

Ga daarvoor naar mijn BSR. www.bsr.nl Daar leest u de voorwaarden en kunt u voor beiden kwijtschelding aanvragen.


Stichting Leergeld

Voornoemde stichting kan u steunen met kosten voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Denk daarbij aan aanschaf van een computer; kosten voor een schoolreisje etc.  Kijk daarbij op www.leergeldvianen.nl


Regelingen voor Zederik en Leerdam

Deze regelingen zijn veelal gelijk aan die van Vianen. Alleen het aanmelden gaat enigszins anders. AVRES voert deze regelingen uit.

Avres kent minimaregelingen voor:

Kijk daarvoor bij: https://www.avres.nl/home/minimaregelingen-en-bijzondere-bijstand_41885/

Ook hier gelden veelal de normen van 120% van het inkomen.

Op deze pagina het laatste nieuws, tips en veel wetenswaardigheden.
Kom regelmatig terug op deze pagina.
De nieuwsbrief van juli 2019 kunt u hier downloaden: Nieuwsbrief juli 2019.pdf
=========================

Campagne “Komuitjeschuld”

De Rijksoverheid voert een landelijke campagne om mensen aan te sporen niet voort te modderen met de aanpak van de schulden maar om hulp te zoeken. Maatje Vijfheerenlanden kan daarbij helpen om iedereen weer uitzicht te geven op een normaal schuldvrij leven. Mocht jij iemand kennen die wellicht hulp nodig heeft, wijs hem/haar dan op die campagne en verwijst die persoon ook naar Maatje Vijfheerenlanden.

Zie hieronder de link die je leidt naar André die vertelt over zijn schuldenproblemen en hoe hij dat heeft aangepakt.

https://www.komuitjeschuld.nl/verhalen-overzicht/het-verhaal-van-andre

Maak het verschil in iemands leven, steun het werk van Maatje Vijfheerenlanden