Van de Interim-voorzitter

De prijsstijgingen in de supermarkt en de blijvend hoge energieprijzen maken het voor veel huishoudens moeilijk om rond te komen. We zijn blij met de eenmalige uitkeringen en de maximumprijzen voor gas en elektriciteit, en vooral ook met de inzet van de vele vrijwilligers in het sociaal domein om de lasten van mensen met zorgen te verlichten.

Gelukkig zetten Maatjes en coördinatoren zich op allerlei fronten in om te helpen. We zijn blij dat nieuwe Maatjes in training gaan. Op 18 februari 2023 is een nieuwe serie van drie trainingsdagen in Ameide begonnen, waarin maar liefst negen Maatjes uit Vijfheerenlanden hun training hopen af te ronden. Prachtig deze inzet!

We zijn blij een nieuw bestuur te kunnen presenteren. Per 1 februari 2023 treden Tirtsa Kamstra, Jasper Crum en Hans Bruggink toe tot het bestuur in de functies van voorzitter, secretaris en algemeen bestuurslid. Elders in deze nieuwsbrief stellen zij zich voor. Graag bedanken we de selectiecommissie bestaande uit coördinator Bert Kunst uit Vianen, Maatje Wilko Scherpenzeel uit Leerdam en Trudy Molenaar van de landelijke vereniging  (en ondergetekende) voor een actieve begeleiding van dit proces. We zijn dankbaar dat penningmeester Harro Kon en algemeen bestuurslid Henri Wijnmaalen tot de zomer het bestuurswerk voortzetten, waarna ook zij zullen worden opgevolgd. De selectiecommissie blijft hierbij betrokken, totdat deze overdracht klaar is, waarbij Tirtsa deel gaat uitmaken van deze commissie. Positief is dat Harro in de toekomst actief de financiële administratie blijft voeren, hetgeen een belangrijke borging is van de continuïteit op dit punt.

Met de komst van nieuwe bestuursleden is er eveneens sprake van terugtreden. Margo Zuurveld-Van Oosterom treedt terug als secretaris na deze rol zeer actief te hebben vervuld in de afgelopen 8 maanden. Ik treed terug als interim-voorzitter. Het nieuwe bestuur is op de Maatjesavond op 22 februari jl. voorgesteld en op diezelfde dag was een kennismaking bij de gemeente. Tijdens de Maatjesavond was er volop ruimte voor informele ontmoeting met de nieuwe bestuursleden.

Met de komst van het nieuwe bestuur gaat de aandacht uit naar het maken van plannen voor de toekomst. Hierover gaan jullie in volgende nieuwsbrieven meer vernemen. De afgelopen maanden is in het interim-bestuur aandacht gegeven aan onder andere het voorbereiden van een zorgvuldige overdracht aan het nieuwe bestuur, de contacten met de gemeente, de voorbereiding van het jaarverslag 2022, de vele lopende zaken binnen Maatje Vijfheerenlanden, contacten met partnerorganisaties en het communicatie- en PR-plan. Dit laatste plan is in een commissie voorbereid bestaande uit Jan Geereking, coördinator Jean-Pierre Sprengers en ondergetekende. Er gaat daarmee gericht meer aandacht naar de interne en externe uitingen van Maatje Vijfheerenlanden. De uitvoering is al in gang gezet. Het nieuwe bestuur pakt dit verder op.

Om de overdracht naar het nieuwe bestuur goed te laten verlopen hebben interim-bestuur en nieuw bestuur in januari en februari tweemaal gezamenlijk vergaderd.
Graag wil ik Margo, Harro en Henri hartelijk bedanken voor de geweldige samenwerking en inzet tijdens de periode van het interim-bestuur. Er is in deze tijd veel geregeld met een kleinere ploeg. In de afgelopen acht maanden heeft het interim-bestuur maandelijks vergaderd in (meestal) De Korte Inloop in Vianen. Het waren goede vergaderingen waarin samen aan lopende zaken is gewerkt. Vacante taken werden opgepakt en de onderlinge samenwerking heb ik als persoonlijk en constructief ervaren. Voor mij als nieuwkomer was dat een fijne ervaring. Anja van der Kooij wil ik bedanken voor haar inzet richting hulpvragers, Maatjes en coördinatoren en in het helpen alles soepel te laten verlopen.

Graag wil ik jullie allen bedanken voor de open deur en enorme inzet tijdens de afgelopen periode. De betrokkenheid bij de schuldproblematiek en de wil om medemensen te helpen kwam steeds naar voren in deze gesprekken. Niet alles ging meteen goed, maar ik heb steeds een constructieve houding mogen ervaren. De persoonlijke gesprekken waarin zorgen zijn gedeeld en goede adviezen zijn meegegeven, heb ik zeer gewaardeerd, evenals de inbreng in vergaderingen en tijdens Maatjesavonden. Dankzij jullie ben ik me thuis gaan voelen in Vijfheerenlanden. Hartelijk bedankt voor de vriendelijke woorden bij het afscheid van Margo en mij op de Maatjesavond in Ameide. Met goede herinneringen eindigen zo de taken in het interim-bestuur.

Ik wens jullie veel wijsheid, energie, plezier en verbondenheid in jullie diverse rollen binnen Maatje Vijfheerenlanden. Ik wens ons allen toe dat we zoveel mogelijk mensen op weg kunnen helpen naar financiële zelfredzaamheid en een leven met minder financiële zorgen.
Met een hartelijke groet, mede namens het interim-bestuur,
Alwin Oerlemans