Nog meer inwoners van Vijfheerenlanden hebben geldzorgen, met name jongeren en alleenstaanden

 

Door inflatie en stijgende energiekosten had bijna 30% van de Nederlanders afgelopen jaar geldzorgen, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Onder jongeren en alleenstaande ouders waren de zorgen het grootst.

Door de inflatie en stijgende energiekosten maakte bijna 30% van de volwassenen zich zorgen over zijn toekomstige financiële situatie, blijkt uit deze nieuwe cijfers.
Een andere verschuiving laat zich zien bij de groepen die hier binnen de gemeente Vijfheerenlanden mee te maken hebben. Waren het vroeger vooral de groepen mensen met de lagere inkomens in de sociale huurwoningen binnen onze gemeente, nu krijgen ook de middeninkomens blijvende geldproblemen.

Het aandeel Nederlanders met geldzorgen steeg van 22 procent in 2021 naar 29 procent vorig jaar. Na jarenlange daling is dat een duidelijke verandering. Het is zelfs de eerste stijging sinds het statistiekbureau in 2013 begon met meten. Flink hoger zijn natuurlijk de percentages van mensen met geldzorgen in bepaalde wijken met veel sociale huurwoningen binnen de gemeente Vijfheerenlanden.

In elke leeftijdsgroep namen de geldzorgen in 2022 toe, zag het CBS. Maar met name jongeren hadden moeite met de inflatie en hoge energieprijzen. Onder 18- tot 25-jarigen was het aandeel dat zich zorgen maakt over financiën het hoogst: 36 procent. Het aandeel 75-plussers met geldzorgen was net als in 2021 het laagst (23 procent), maar steeg wel het hardst.

Verder maken meer vrouwen dan mannen zich zorgen om hun financiën. En alleenstaanden hebben vaker geldzorgen dan mensen met een partner. Ruim 40 procent van de alleen¬staanden met een kind en 30 procent van de alleenstaanden zonder kinderen maakte zich in 2022 zorgen om geld. Bij stellen met of zonder kind was dat ongeveer een kwart.

Ook afgelopen jaar gold dat vooral mensen uit de laagste inkomensgroep zich zorgen maakten over hun toekomstige financiën, wel 40 procent. Dat is twee keer zoveel als het aandeel onder de mensen uit de hoogste inkomensgroep. De grootste stijging van mensen met geldzorgen was zichtbaar bij de twee middelste inkomensgroepen.

Maatje Vijfheerenlanden start binnenkort met een actie om meer jongeren met deze problemen te helpen. Middels een donatie van de Rabobank zal de organisatie een aantal specifiek daarvoor geschoolde Maatjes kunnen inzetten die zich vooral zullen richten op preventie door voorlichting en het helpen van jongeren die al financiële problemen hebben.
Onze Maatjes helpen gratis iedereen met geldproblemen, zolang dat nodig is.