Drukbezochte Maatjesavond 22 februari

Nieuwe bestuurders
Tijdens een drukbezochte Maatjesavond van Maatje Vijfheerenlanden op dinsdag 22 februari in de Hoven in Ameide stelden nieuwe bestuurders zich voor aan de daar aanwezige Maatjes, daartoe uitgenodigd door interim-voorzitter Alwin Oerlemans. Tirtsa Kamstra (voorzitter), Jasper Crum (secretaris) en Hans Bruggink (algemeen bestuurslid) maakten van deze gelegenheid gebruik de ruim veertig aanwezigen iets te vertellen over hun achtergrond en motivatie om zich in te gaan zetten voor de organisatie, die inwoners van Vijfheeren­landen helpt met financiële problemen. Samen met haar medebestuurders Hans Bruggink, Jasper Crum en Harro Kon (penning­meester) wil Tirtsa zich vooral richten op het hoofddoel van de organisatie voor de komende jaren, namelijk: mensen die dreigen in de financiële problemen te komen eerder te bereiken en goed te helpen. Later in deze nieuwsbrief stellen deze drie nieuwe bestuurders zich voor.

Nieuwe maatjes
Daarna kregen drie nieuwe Maatjes het certificaat van een met succes doorlopen training tot Maatje uitgereikt door coördinator Camiel. De betreffende maatjes Romy Brijbag, Manon Klein en Geert van de Beek stelden zich vervolgens voor aan de aanwezigen. Ook werd bekend gemaakt dat er momenteel nog negen aspirant-Maatjes de training volgen en binnenkort ook beschikbaar zullen zijn. Het totaal aantal inzetbare Maatjes komt dan weer uit boven de veertig en dat is ook nodig om de toestroom van hulpvragers te kunnen helpen.

Certificering Maatje Jong- en ZZP-training
Vervolgens kregen drie Maatjes door de coördinatoren Jean-Pierre en Camiel een certificaat uitgereikt wegens het met goed gevolg doorlopen van trainingen. Marja Boom kreeg het certificaat voor het volgen van de training voor het helpen van jonge mensen met financiële problemen. Vervolgens kregen Maatjes Harry Gobits, Harry Delpeut en Anton Lakerveld het certificaat uitgereikt voor het volgen van de training voor hulp aan ZZP’ers.
Als laatste kreeg Marjolein Goes-Scheepmaker twee certificaten overhandigd voor het volgen van beide trainingen.

Afscheid bestuurders
Daarna werd afscheid genomen van twee bestuurders. Allereerst werd interim-voorzitter Alwin door medebestuurder Henri Wijnmaalen bedankt voor zijn inzet voor Maatje Vijfheerenlanden gedurende een moeilijke periode die gelukkig nu kon worden afgesloten met positieve vooruitzichten. Alwin heeft ruim acht maanden leiding gegeven aan een veranderingsproces dat uiteindelijk heeft geleid tot een weer goed ingevulde bestuurlijke bezetting en een prima verhouding met de gemeente en samenwerkingspartners. Alwin zal nog wel een poosje meelopen met de nieuwe bestuurders, maar zich daarna weer concentreren op zijn taak als voorzitter van SchuldHulpMaatje Woerden. Ook zal hij zitting nemen in het bestuur van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje.
Daarna nam penningmeester Harro Kon het woord om Margo Zuurveld te bedanken voor haar inspanningen als bestuurder. Eerst als algemeen bestuurslid en later als interim secretaris heeft Margo met veel inzet, naast haar fulltime job, een aantal belangrijke taken vervuld. Allereerst heeft ze hard gewerkt aan de realisatie van het meerjarig beleidsplan dat na een aantal bestuurssessies tot stand kwam en in een later stadium ook door de gemeente werd omarmd. De belangrijkste doelen in dit plan gaan over een geleidelijke toename van het door ons geholpen aantal hulpvragers en het verwerven van het daarvoor benodigde aantal Maatjes. Op basis van dit plan heeft de gemeente de subsidie aan onze organisatie vastgesteld, zodat we dit ook kunnen gaan uitvoeren.

Snoetenboek
Vanaf het binnenlopen van de genodigden tot de afloop van de bijeenkomst heeft huisfotograaf Nico Lindeman van de bijeenkomst en van iedereen afzonderlijk foto’s gemaakt. Deze foto’s zijn in eerste instantie bedoel voor de update van het Snoetenboek dat op het besloten ‘Maatjesgedeelte’ van onze website te zien is. Administratief medewerker Anja zal naast de foto’s ook de contactgegevens toevoegen en eventuele specialiteiten van Maatjes. Alle gefotografeerden hebben een akkoordverklaring voor het gebruik van de foto’s ondertekend, waarbij kon worden aangegeven of de betreffende foto’s ook voor wervingsdoeleinden gebruikt mogen worden. Inmiddels heeft iedereen voor de eigen administratie een kopie van de verklaring en de betreffende portretfoto ontvangen.

Afsluiting/napraten
Na de afsluitende woorden van coördinator Camiel was het tijd om onder het genot van een drankje na te praten. Van deze mogelijkheid werd ook volop gebruik gemaakt en dit gaf de nieuwe bestuurders de mogelijkheid wat nader kennis te maken met de Maatjes en overige aanwezige vrijwilligers.