Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

Er is een grote groep mensen die digitaal niet mee kan komen. Voor hen is het dan ook lastig zaken te doen met de overheid. De Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) bieden hulp vanuit bibliotheken door heel Nederland.

De Informatiepunten Digitale Overheid zijn er voor mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening en vragen hebben over het zaken doen met de overheid. De Informatie-punten zijn ondergebracht in de bibliotheken. Daarmee zijn ze laagdrempelig en kunnen mensen er makkelijk binnenlopen. De medewerkers van de bibliotheek zijn speciaal getraind op vraagherkenning en zakelijke empathie. En ze weten goed wat de aangesloten overheidsinstanties doen. Ze kunnen mensen verwijzen naar het maat-schappelijk middenveld of naar de juiste overheidsinstantie, als vragen heel specifiek zijn.

We zijn als Maatje Vijfheerenlanden benaderd ook deel te nemen aan het IDO in Leerdam en Vianen. Dit geeft ons de mogelijkheid fysiek aanwezig te zijn en direct contact te hebben met de diverse spelers in het sociale domein. Denk hierbij aan: AVRES, bibliotheek, Bindkracht VHL en Gemeente Vijfheerenlanden.

Tevens geeft het ons de mogelijkheid te laten zien wie we zijn en met name wat we voor mensen kunnen betekenen. We zijn geen experts op het digitale vlak (die zijn overigens wel in de bibliotheek aanwezig), maar vaak is het zo dat er een onderliggende problematiek aanwezig is bij de doelgroep. Mocht dit zo zijn, dan is een verwijzing snel geregeld.

Wat houdt dit nu concreet in: Anja neemt als vertegenwoordiger zitting in het IDO op een aantal momenten in de week. Op de andere momenten zijn we telefonisch bereikbaar. Daarnaast zijn we aan het onderzoeken of een vertegenwoordiger van Schuldhulpmaatje Anja hierin kan ondersteunen. Wordt vervolgd!