‘Schulden zouden geen verdienmodel mogen zijn’

Niels Bartels

Van elke euro die zij innen, houden de ruim vijfhonderd incassobureaus in Nederland gemiddeld bijna de helft zelf. En dat terwijl steeds meer huishoudens kampen met problematische schulden. Een nieuw ‘incassoregister’ moet deze industrie aan banden leggen, maar critici vinden het te vrijblijvend. Namens de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR, Sociaal Werk Nederland) ging André Moerman erover in gesprek met journalistieke website OneWorld. Teken ook de petitie ‘Stop de schuldenindustrie’ van Vereniging Humanitas, om een krachtig signaal af te geven aan de politiek.

Als voorzitter van de signaleringscommissie LOSR schreef Moerman meerdere rapporten over de incassoproblematiek, die tot Kamervragen en moties leidden. Hij vindt dat de veran­deringen te langzaam gaan. Zo wijst hij erop dat schuldeisers elkaars concurren­ten zijn bij het verkrijgen van het beschik­bare geld van een schuldenaar. Stel dat vier schuldeisers geld van dezelfde per­soon najagen, maar die persoon niet het geld heeft om alle schulden af te lossen. Dan krijgt vaak maar één schuldeiser geld, waarna de andere drie naar de rechter kunnen stappen, om zo te proberen alsnog een deel van de schuld op te eisen. Dat brengt allerlei kosten voor de schulde­naar met zich mee. Veel beter zou het volgens Moerman zijn als schuldeisers het beschikbare budget van een schuldenaar met elkaar verdelen, waardoor alle schul­den van de schuldenaar kleiner worden en er meer perspectief komt op een schul­denvrije toekomst.

“Meer perspectief op een schul­denvrije toekomst”
Tegelijkertijd wil Moerman oppassen voor al te veel negativiteit. Hij wijst erop dat het limiteren van de incassokosten in 2012 al een belangrijk deel van de incasso­problematiek oploste. Bovendien, en dat is volgens hem het belangrijkste, zag hij het mensbeeld in Den Haag in de afgelopen jaren veranderen. “Zelfredzaamheid was een soort dogma”, zegt hij. “Nu is het: wij snap­pen dat je de enveloppen niet opent en we gaan je helpen.” Daarom vindt Moerman dat er reden is voor optimisme. “We zitten in een transitie en dat is zijn vruchten aan het afwerpen.”

Teken de petitie ‘Stop de schuldenindustrie’
Als grootste vrijwilligersorganisatie voor vrijwillige schuldhulp heeft Vereniging Humanitas de petitie ‘Stop de schuldenindustrie’ gestart, om een krachtig maatschappelijk signaal af te geven aan de politiek. Lees hier meer over de petitie en klik hier om de oproep aan de overheid te tekenen.

Lees het artikel ‘Schulden zouden geen verdienmodel mogen zijn op de website van OneWorld.
Bron: www.sociaalwerknederland.nl