Ook gemeente Vijfheerenlanden neemt schulden van inwoners over

Als mensen hun schulden zelf niet meer kunnen aflossen, nemen de meeste gemeentes in Nederland die schulden over met een saneringskrediet. Daardoor raken de mensen verlost van veel stress want er komen geen deurwaarders meer aan de deur en ook de dreigpost van incassobureaus stopt. Ook de gemeente Vijfheerenlanden is hier mee begonnen en uitvoeringsinstantie Avres voert deze regeling voor de gemeente uit.

Zo’n krediet is een andere oplossing dan de gebruikelijke aanpak. Daarbij lost de betrokkene drie jaar lang maandelijks alles boven het bestaansminimum af. Lukt dat, dan schelden de schuldeisers het restant van de schuld kwijt.

Bij deze nieuwe aanpak neemt de gemeente de schuld over. De gemeente geeft de schuldeisers een bedrag dat even groot is als wat de mensen in drie jaar zouden kunnen aflossen. De schuldeisers schelden in ruil daarvoor de rest van de schuld kwijt. De mensen hoeven nu alleen nog maar aan de gemeente af te lossen en zijn verlost van alle druk van verschillende schuldeisers.