Netwerk schulden en armoede

Vanmiddag kwam het brede netwerk Schulden en Armoede weer bij elkaar in Vianen. Mooi om met zoveel partners die betrokken zijn samen te spreken over hoe wij de mensen die met schulden en of armoede te maken hebben, zo goed mogelijk kunnen helpen.
Erg waardevol!