Maatje Vijfheerenlanden is afhankelijk van giften en subsidies. De gemeente Vijfheerenlanden en Lekstede Wonen steunen ons.

Ook particulieren kunnen ons steunen. U kunt een bijdrage overmaken op bankrekening NL44RABO 0186764324. U kunt ook een overeenkomst sluiten om gedurende vijf jaar de stichting met een bedrag te steunen. Door het opstellen van die overeenkomst is uw bijdrage volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Neem daarvoor contact op met de penningmeester of email penningmeester@maatjevijfheerenlanden.nl

Maatje Vijfheerenlanden werkt samen en/of wordt ondersteund door:

Maak het verschil in iemands leven, ben jij ons nieuwe maatje?

Aanmelden