Maatje Vijfheerenlanden is afhankelijk van giften en subsidies. De gemeente Vianen (per 1-1-2019 Vijfheerenlanden) alsook Lekstede Wonen steunen ons.

Ook particulieren kunnen ons steunen. U kunt een bijdrage overmaken op bankrekening NL44RABO 0186764324. Je kunt ook een overeenkomst sluiten om gedurende 5 jaar de stichting met een bedrag te steunen. Door het opstellen van die overeenkomst is jouw  bijdrage volledig aftrekbaar in de inkomstenbelasting.

Neem daarvoor contact op met de penningmeester Johan van Oort tel. 06-51422544 of email coordinatorjohan@maatjevijfheerenlanden.nl

Maatje Vijfheerenlanden werkt samen en/of wordt ondersteund door:

Maak het verschil in iemands leven, ben jij ons nieuwe maatje?

Aanmelden