Nieuwe secretaris Jasper Crum

Ik ben Jasper Crum en als enig bestuurslid niet woonachtig in de mooie gemeente Vijfheerenlanden.

Vanaf 2008 zijn mijn vrouw en ik lid van de Gereformeerde Gemeente in Leerdam. Mijn drie zoons hebben in Leerdam op school gezeten of zitten er nog en de twee oudste jongens zijn lid van de jeugdbrandweer in Leerdam, dus er zijn zeker raakvlakken met Vijfheerenlanden.

Door mijn werk als relatieadviseur bij Monteba Accoun-tants in Lexmond kom ik beide kanten van de medaille tegen. Ondernemers/particulieren met geld, maar ook ondernemers die het moeilijk hebben of mensen die bijstand vanuit de gemeente nodig hebben. Vanuit mijn rol zie ik ook wat dit met mensen doet en hoe moeilijk het is financiële problemen bespreekbaar te maken met anderen.

Toen ik vanuit Maatje Vijfheerenlanden gevraagd werd deel te nemen aan het bestuur, heb ik niet lang getwijfeld. Ik kende de organisatie eerlijk gezegd niet. Op de website staat iets uitgelegd over de missie en visie van de stichting. Wat mij daarbij het meest aansprak is: Het verschaffen van hulp uit verbondenheid tussen mensen en het duurzaam oplossen van schuldenproblematiek. Het echt zien van elkaar en vanuit de liefde te helpen. Vanuit Bijbels oogpunt samengevat: Naastenliefde.
Graag wil ik mijn steentje bijdragen aan deze mooie organisatie!