Nieuw bestuurslid Hans Bruggink

Mijn naam is Hans Bruggink, ik ben ongeveer 46 jaar geleden met mijn vrouw en toen nog twee jonge kinderen in Vianen komen wonen.

Wij zijn toen lid geworden van de Gereformeerde kerk de Hoeksteen. Vele jaren later heb ik in het fusieproces gezeten met de Hervormde Gemeente Vianen, en nu zijn wij PKN Vianen.

In de beginjaren vanuit de Hoeksteen en later als PKN Vianen heb ik vele kerkelijke functies gehad, begonnen als jeugdouderling, evangelisatieouderling en diaken. Van de diaconie was ik voorzitter. Na een periode het presesschap te hebben gedaan ben ik nog een aantal jaar kerkrentmeester geweest.

Tijdens mijn voorzitterschap van de diaconie heb ik ook te maken gehad met de schulden problematiek.
Ik heb samen met anderen de Voedselbank Vianen gestart. Ook vanuit deze stichting heb ik te maken gehad met schuldvragen.

Ongeveer halverwege december werd ik gebeld door Bert Kunst met de vraag of hij mocht komen praten over de stichting MaatjeVijfheerenlanden.

Bert en Wilco zijn een avond geweest en hebben mij geïnformeerd over de stichting en de functie van bestuurder. Ik heb mij toen wel afgevraagd waarom men mij nog voor deze functie vraagt, gezien mijn leeftijd. Mijn naam was gevallen vanwege mijn achtergrond.
Omdat voor mij het functioneren binnen dit bestuur volkomen nieuw is (niet de materie), heb ik gevraagd of iemand van het oude bestuur mij niet kan inwerken. Na deze toezegging heb ik met enige schroom toegezegd.