Missie

Maatje Vijfheerenlanden is een lokaal initiatief in de Gemeente Vijfheerenlanden en werkt conform de aanpak van SchuldHulpMaatje Nederland (inmiddels actief in meer dan honderd gemeenten).

SchuldHulpMaatje Nederland is een initiatief van de kerken in Nederland en Maatje Vijfheerenlanden wordt ook door de lokale kerken gesteund.

Onze vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel.

Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag.

Je mag bij Maatje Vijfheerenlanden altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën.

De dienstverlening van Maatje Vijfheerenlanden is beschikbaar voor inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden.

De aanpak van Maatje vijfheerenlanden garandeert:

  • Een beproefde effectieve en betrouwbare aanpak
  • Elk Maatje is deskundig getraind en houdt dit op peil met het Permanent Educatie Programma van Schuldhulpmaatje Nederland
  • Elk maatje beschikt over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Visie

Schulden los je alleen op door structurele hulp waarbij mensen, met wat ondersteuning, zelf regie te nemen over hun financiële situatie.

Maatje Vijfheerenlanden werkt vanuit de overtuiging dat iedereen ertoe doet en dat je samen altijd oplossingen vindt.

Onze maatjes werken vanuit de overtuiging dat ondersteuning bieden aan mensen uit de gemeenschap ook goed is voor de hele gemeenschap.

Iedereen die hulp nodig heeft bij het oplossen financiële problemen, kan rekenen op de steun van onze maatjes, ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst.

Voorkomen van schulden is natuurlijk het beste en daarom geven we ruime aandacht aan vroeg signaleren en preventie.

Wie de cirkel van schulden doorbreekt of weet te voorkomen, is pas echt vrij.