Kerken Vijfheerenlanden samen in actie tegen armoede en schulden

Levenskruispunten als veroorzaker van financiële problemen vormden het hoofdthema van de door Maatje Vijfheerenlanden georganiseerde bijeenkomst op 23 mei jongstleden in het Partycentrum te Schoonrewoerd.

Vertegenwoordigers van 17 kerken uit Vijfheerenlanden waren aanwezig op deze derde Kerkenavond om met de mensen van Maatje Vijfheerenlanden te praten over de armoede- en schuldenproblematiek. Voorzitter Tirtsa Kamstra opende deze avond met een uiteenzetting over onze werkwijze en de landelijke inbedding van Maatje Vijfheerenlanden bij de vereniging SchuldHulpMaatje, waarvan Maatje Vijfheerenlanden een van de 115 leden is. Hoewel er tegenwoordig vaker over gepubliceerd wordt, was het voor de 30 aanwezigen toch schokkend te horen dat 6530 huishoudens zich in een financieel kwetsbare positie bevinden en dat 3955 huishoudens langdurig financiële problemen hebben binnen onze gemeentegrenzen.

Na de inleiding nam Tom Kolster van SchuldHulpMaatje Nederland het woord om nader in te gaan op effecten van levenskruispunten. Mensen die heftige levensgebeurtenissen doormaken met mededogen ondersteunen, maar tegelijkertijd ook oog hebben voor de financiële gevolgen, is voor velen een hele uitdaging. Is spreken over geld in zo’n situatie wel gepast? En hoe maak je dit onderwerp bespreekbaar als kerk? waren veel gehoorde vragen uit de zaal. Tom Kolster haakte op deze vragen in door in zijn algemeenheid te stellen: ‘Durf de vraag steeds weer te stellen of mensen het redden’. Veel mensen en ook kerkbestuurders vinden dit erg lastig. Vervolgens presenteerde Tom Kolsters een aantal spelvormen waardoor de aanwezigen spelenderwijs in levensgebeurtenissen met financiële consequenties terecht kwamen. Na afloop van de bijeenkomst kregen alle aanwezigen een spel mee en werd er door Tom Kolster gewezen op de site www.schuldhulpmaatje.nl/redjehetwel . Op deze site staan voor belangstellenden allerlei tips om een open gesprek over geld met anderen aan te kunnen gaan.

Het verhaal van Tom Kolsters werd onderstreept door een persoonlijk verhaal van één van onze eigen coördinatoren. Er werd de op het hart gedrukt alert te zijn, wanneer er sprake is van dergelijke levenskruispunten en dan juist eens te vragen “Red je het wel?” en het gesprek met mededogen en zonder vooroordeel aan te gaan.
Shalandra Hitipeuw, wethouder werk & inkomen, vervolgde het programma met een opsomming van de maatregelen die vanuit de gemeente worden genomen om de armoede- en schuldenproblematiek in onze gemeente te bestrijden.

Het was een goede en waardevolle avond. Maatje Vijfheerenlanden zal doorgaan met het organiseren van deze jaarlijkse bijeenkomsten om zo meer mensen te kunnen bereiken en te helpen.